WYMAGANIA STAWIANE KURSANTOM
UBIEGAJĄCYM SIĘ O WYDANIE PRAWA JAZDY
WSZYSTKICH KATEGORII

Auto-Moto kształci kierowców tylko w kategorii B

 

Prawo jazdy może uzyskać osoba która:

 1. osiągnęła odpowiedni wiek, a mianowicie:
  • 16 lat dla kategorii A1, B1, T
  • 18 lat dla kategorii A lub B
  • 18 lat dla kategorii B+E, C, C+E, C1 lub C1+E
  • 21 lat dla kategorii D, D+E, D1 lub D1+E
 2. uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 3. odbyła wymagane szkolenie
 4. zdała z pozytywnym wynikiem egzamin państwowy

Osoba która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T za zgodą rodziców lub opiekuna.

Plan nauczania:

  Dla zajęć teoretycznych liczba godzin nie może być mniejsza niż:

 

 1. 30 – przy kat. A1, A lub B, B1 lub T
 2. 20 – przy kat. C1, C lub D1, D lub B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E
  Dla zajęć praktycznych liczba godzin nie może być mniejsza niż:

 

 1. 20 – przy kat. A1 lub A
 2. 30 – przy kat. B1 lub B
 3. 15 – przy kat. B+E
 4. 20 – przy kat. C1, C, T, C1+T lub D1+E
 5. 25 – przy kat. C+E lub D+E
 6. 30 – przy kat. D1 lub pozwoleniu
 7. 60 – przy kat. D

Szkoła nauki Jazdy